Trwa wczytywanie produktów

Specyfikacja

  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO DRUKU

1. Pliki zapisane w formacie PDF (standard PDF/X-1a:2001 w wersji acrobat 4 wersja 1.3)

2. Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych nie powinna być niższa niż 300 dpi. Przysłanie grafiki o niższej rozdzielczości oznacza akceptację obniżenia jakości danego zdjęcia.

3. Maksymalne nafarbienie (Total Ink Limit, Total Area Coverage) nie może przekraczać 300%.

4. Teksty zamienione na krzywe lub fonty osadzone.

5. Elementy graficzne strony nie mogą zawierać dołączonych profili ICC (brak zatagowanych profili).

6. Elementy graficzne strony nie mogą zawierać dołączonych komentarzy OPI (Open Prepress Interface).

7. Pliki nie powinny zawierać dwóch użytków na jednej stronie PDF oraz nie powinny zawierać informacji o kątach rastra.

8. Praca powinna być przytowowana wg makiety udostępnionej przez Drukarnię.

9. Przed wysłaniem materiałów do Drukarni zalecane jest sprawdzenie plików odpowiednim programem, np. Enfocus PitStop (preflight) lub Adobe Acrobat od wersji 6.0 wzwyż (podgląd wyjściowy) w celu wykrycia najczęściej pojawiających się błędów.

 

UKŁAD GRAFICZNY

1. Prace powinny być wyśrodkowane.

2. Każda strona powinna posiadać spady wielkości co najmniej 3 mm ze wszystkich stron.

3. Prace pod wykrojnik powinny uwzględniać 5 mm spadów. Format netto takich prac, musi być formatem wykrojnika. Jednocześnie kształt wykrojnika w pracy musi być zaznaczony kolorem dodatkowym (spotowym) o nazwie „wykrojnik” z włączoną opcją „overprint”. Wykrojnik musi być krzywą a nie wypełnieniem kolorystycznym.

4. Prace, w których występuje punktowe lakierowanie UV muszą być tak przygotowane aby w plikach występował dodatkowy kolor (spotowy) o nazwie „lakier UV” z włączoną opcją „overprint”.

5. W przypadku lakieru punktowego nie zadajemy zalewek. Jeśli element lakierowany jest wysunięty do spadu wówczas także lakier powinien być wysunięty.

6. Ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 mm od linii cięcia.

7. Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi dla krojów jednoelementowych 5 pkt., a dla krojów dwuelementowych 7 pkt. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi dla krojów jednoelementowych 8 pkt., a dla krojów dwuelementowych 10 pkt.

8. Cieńkie linie i inne drobne elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze.

9. Najmniejsza dopuszczalna grubość linii w 1 kolorze to 0,2 pkt. Linie w kontrze lub w więcej niż jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pkt.

10. Niedopuszczalne jest generowanie czarnego tekstu z czterech kolorów (czarny z RGB konwertowany jest do czterech kolorów a nie tylko do czarnego). W celu uzyskania większej głębi koloru czarnego w obszarach apli, należy generować go z czterech kolorów. Zalecane składowe to: C-30, M-30, Y-30, K-100.

11. Czarne teksty na kolorowym tle (CMYK) muszą być nadrukowane (Overprint). Wyjątek stanowią teksty (K lub CMYK) na kolorach spotowych (pantonach, kolorach metalicznych), gdzie należy zastosować wybranie (Knockout).

12. Elementy białe, nie mogą być nadrukowane (Overprint). Takie elementy po zadaniu funkcji nadrukowywania (Overprint) nie będą widoczne na wydruku, poprostu znikną.

13. Wszystkie elementy graficzne strony muszą być przygotowane w przestrzeni barwnej CMYK. Elementy graficzne i zdjęcia przygotowane w innych przestrzeniach barwnych takich jak RGB czy Lab, są automatycznie konwertowane do przestrzeni CMYK. Wszystkie kolory dodatkowe (spotowe) np. z systemu Pantone® muszą być zamienione na CMYK.

14. Kolory dodatkowe mogą być stosowane tylko po uzgodnieniu z Drukarnią (system Pantone®).

15. Należy pamiętać, że folia matowa lub błyszcząca zmieniają kolorystykę.

16. Elementy graficzne z RGB zamieniamy na CMYK na etapie projektu, a nie druku. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w kolorystyce wynikające z automatycznych konwersji na CMYK. 

 

WAŻNE

1. Drukarnia weryfikuje ogólną poprawność przekazanych plików – nie sprawdza ich szczegółowo i nie gwarantuje, że wszystkie błędy i niezgodności zostaną wykryte. Pliki nie są weryfikowane pod względem merytorycznym.

2. Za dostarczone pliki odpowiada grafik, który zaprojektował daną pracę i przekazał pliki do nas.

3. Wydrukowane materiały nie zawsze będą wyglądały jak na monitorze twojego komputera – wynika to z odmiennej kalibracji samego monitora jak i z odmiennych trybów kolorystycznych obwiązujących w monitorach (RGB) oraz w druku (CMYK).

4. Niektóre podłoża powodują spadek nasycenia kolorów – wynika to z ich składu i struktury.

5. Tolerancja odwzorowania kolorystyki Pantone wynosi +/- 5% lub 1 odcień, w zależności od podłoża.

6. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za poprawność przeniesienia na formy drukowe plików przygotowanych niezgodnie z powyższymi zaleceniami, oraz zawierających obiekty pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z programu CorelDraw, AutoCad, ma również prawo odmówić przyjęcia plików wykonanych niepoprawnie.

 

 

Kliknij aby pobrać specyfikację

Pobierz